Śląska Akademia Liderów - co to jest? Jak wygląda w praktyce? Jakie są korzyści dla uczestników?

studenciŚląska Akademia Liderów – co to jest?

Śląska Akademia Liderów to bezpłatny projekt edukacyjno – szkoleniowy, kierowany do ambitnych studentów z woj. śląskiego, którzy chcą podnosić swoje kompetencje i umiejętności liderskie, by następnie w swoich społecznościach lokalnych prowadzić projekty na rzecz tych społeczności i angażować się w działania sektora NGO.

Jak wygląda w praktyce Śląska Akademia Liderów? Szkolenia + realizacja projektu

Śląska Akademia Liderów składa się z dwóch części:

1) Główna część projektu to cykl trzech weekendowych sesji szkoleniowych w Ustroniu (sprawdź terminy i tematykę zakładkę >>AGENDA<<), podczas których studenci przejdą przez cykl szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji interpersonalnych, zarządzania grupą zadaniową oraz zarządzania projektem. Zajęcia będą jednocześnie przygotowywać studentów do realizacji własnego projektu. W części szkoleniowej studenci spotkają się również z przedstawicielami sektora NGO, którzy będą się dzielić doświadczeniami w prowadzeniu własnych organizacji / projektów.

W ramach projektu, bezpłatnie, zapewnione są szkolenia, materiały szkoleniowe, noclegi oraz wyżywienie.

2) Druga część projektu polega na unikalnej możliwości sprawdzenia nabytych umiejętności w praktyce – tj. zrealizowania projektu w swojej społeczności lokalnej. Wszyscy liderzy, po zakończeniu części szkoleniowej, współpracując ze szkołami średnimi z województwa – założą po jednym Klubie Debat Oxfordzkich (studenci zostaną kompleksowo przygotowani do tego zadania w ramach cyklu szkoleń).

W ramach Klubów, podczas kilku spotkań, studenci będą uczyć młodzież debatowania w ważnych kwestiach społecznych dotykających ich „małych ojczyzn” oraz przeprowadzą konkurs debat. Liderzy będą się między sobą wymieniać doświadczeniami projektowymi. Jednocześnie Instytut Regionalny w Katowicach, organizator projektu, na każdym etapie prowadzenia Klubów Debat Oxfordzkich, będzie zapewniał studentom konieczne wsparcie.

Wybór formuły debaty oxfordzkiej nie jest przypadkowy - to jedna z najciekawszych metod nauczania, pozwalająca spoglądać na każdy problem z różnych stron, pozwalająca wymieniać się poglądami i rozwijać własną wiedzę.

Jakie są główne korzyści uczestników projektu?

  • Zapewniamy bezpłatnie szkolenia z trenerami biznesu i specjalistami zajmującymi się branżą NGO oraz materiały szkoleniowe. Rynkowy koszt tego typu szkoleń to 3 000 zł. (Więcej o szkoleniach – zobacz w zakładce AGENDA)
  • Zapewniamy unikalną możliwość wykorzystania nabytych umiejętności i zrealizowania własnego projektu przez każdego studenta ŚAL.
  • Weekendowe sesje wyjazdowe umożliwiają nawiązanie kontaktów z innymi studentami - liderami, z którymi będzie można podjąć nowe inicjatywy, wymieniać się pomysłami i doświadczeniami.
  • Każdy student ŚAL otrzyma dyplom ukończenia Akademii Liderów, oraz, dodatkowo, certyfikat poświadczający odbycie szkoleń.
  • Najlepsi absolwenci otrzymają możliwość odbycia praktyk w Instytucie Regionalnym w Katowicach przy realizacji innych projektów.

 

 

Copyright © 2015 www.akademia-liderow.org